ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


   Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών του. Το όργανο διοίκησης και ελέγχου της καθημερινής λειτουργίας και της προώθησης του έργου του Π.Ε.ΣΥ.Θ. είναι το αιρετό επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει διετή θητεία.

   
Παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργούν οι ακόλουθες ομάδες εργασίας: 
- Επιτροπή Παιδείας: Έχει ως βασική επιδίωξη την ουσιαστική ένταξη του μαθήματος της θεατρικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών 
- Επιτροπή Επικοινωνίας: Σκοπό έχει τις δημόσιες σχέσεις και την κοινωνική δικτύωση του Π.Ε.ΣΥ.Θ.
- Επιτροπή Πολιτισμού: Έχει συγκροτηθεί προκειμένου να προωθεί τα θέματα του Πολιτισμού που αφορούν στο Σύλλογο και να ενημερώνει τα μέλη για πολιτιστικά ζητήματα. Βασικός της στόχος είναι η διερεύνηση της δυνατότητας απασχόλησης θεατρολόγων σε θέσεις που εμπίπτουν στον τομέα του Πολιτισμού
            - Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων: Στόχο έχει την επίλυση προβλημάτων και αποριών και το συντονισμό θεμάτων εργασίας, ασφάλισης, μισθοδοσίας κ.λ.π.
            - Επιτροπή Βιβλιοθήκης: Υπεύθυνη για το συντονισμό, πρόοδο και εξέλιξη της βιβλιοθήκης του Συλλόγου
           - Θεατρική Ομάδα: Αποτελείται από άτομα με ενδιαφέρον για την υποκριτική, σκηνοθεσία, σκηνογραφία, μουσική, οργάνωση και έχει στόχο το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων 
 
 
 
                                                                                               
   

   
      © Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων | Όροι Χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων