ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)


Για τον κατάλογο της βιβλιοθήκης του Π.Ε.ΣΥ.Θ.
πατήστε εδώ
 
         Από το Σεπτέμβριο 2006 λειτουργεί το Τμήμα Βιβλιοθήκης του Π.Ε.ΣΥ.Θ. και ο τομέας δανεισμού. Τα οικονομικά ενήμερα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον βιβλιογραφικό κατάλογο του Π.Ε.ΣΥ.Θ. αλλά και δανεισμού βιβλίων. Κάθε δανειζόμενος έχει το δικαίωμα να δανείζεται έως και 3 βιβλία κάθε φορά. Για τα βιβλία που αφορούν στο παιδικό θέατρο και την εκπαίδευση υπάρχει περιθώριο επιστροφής 7 ημερών, ενώ για τα βιβλία των υπολοίπων κατηγοριών υπάρχει περιθώριο επιστροφής 15 ημερών. Περαιτέρω, ο Π.Ε.ΣΥ.Θ. σχεδιάζει τη δημιουργία Κέντρου Θεατρολογικής Πληροφόρησης.
         Πρόκειται για μία επιστημονική βιβλιοθήκη που σκοπό θα έχει τη διευκόλυνση του ερευνητικού έργου των μελών της. Έχει παρατηρηθεί ότι στη θεατρολογική έρευνα στην Ελλάδα υπάρχει ο κίνδυνος αλληλοεπικαλύψεων καθώς και η έναρξη πρωτογενών ερευνών σε πεδία που ερευνούνται ήδη ή έχουν ερευνηθεί επαρκώς. Γι’ αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση και διάθεση για μελέτη αδημοσίευτων πτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών θεατρολογικών εργασιών παράλληλα με την εξασφάλιση των ήδη δημοσιευμένων μελετών είτε ως αυτοτελή έργα είτε σε συλλογικούς τόμους και περιοδικές εκδόσεις. 
      Παράλληλα στοχεύει να συγκεντρώσει όλες τις δυνατές πληροφορίες σχετικά με τις θεατρικές σπουδές στο εξωτερικό (Ευρώπη και στη συνέχεια Αμερική) διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τα μέλη του στην αναζήτησή του κατάλληλου ιδρύματος για τη συνέχιση των σπουδών τους ή της έρευνάς τους.
      Στην παρούσα φάση ο Σύλλογος προσπαθεί να συγκεντρώσει στοιχεία για την πορεία των θεατρολογικών ερευνών στην Ελλάδα και γι' αυτό η λίστα ανανεώνεται.
     Γι’ αυτό καλούμε τους θεατρολόγους – ερευνητές να μας στείλουν με e-mail πληροφορίες για τις εργασίες τους.
    Η καταγραφή των βιβλίων, συγγραμμάτων και θεατρικών προγραμμάτων που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Π.Ε.ΣΥ.Θ. δεν έχει ολοκληρωθεί. Καθώς η καταγραφή  προχωράει, σταδιακά θα ανανεώνεται και η λίστα της βιβλιοθήκης.
     
 
 
                                                                                               
   

   
      © Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων | Όροι Χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων